Polityka Prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Egida Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000573899, adres e-mail: sklep@egidaconsulting.pl , nr tel.: +48505748389  zwana dalej „Administratorem” lub „Egidą”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawierana z Egidą. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Znajduje to oparcie w   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Egidą umowy, której jesteś stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
  1. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Egida nie będzie mogła zawrzeć z Tobą umowy.
  2. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Egida usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Egidy. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom w celu związanych z realizacją umowy, której jesteś Stroną. W przypadku, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiot przetwarzający Egida zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO.
 4. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych.
 5. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 6. W przypadku gdy zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.
 7. Informujemy, że nie dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych.

Polityka COOKIES - informacje o cookies

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Egida?

Egida  wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Egida wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Egida?

 • Pliki cookies sesyjne - są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe - są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne - ustawiane przez serwisy Egida.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Egida, np. Google Analytics.

Egida używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Egida wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Egidzie do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Egida wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Egida wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Egida na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Egida. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Egida na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Egida wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Egida sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Egida nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Egida jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania sięKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów